مشاهده میانگین نمرات دانشجویان پرستاری پس از استفاده برنامه ریزی شده لیمو

مشاهده شد که میانگین نمرات دانشجویان پرستاری برای STAS، ابعاد فرعی و TAS پس از استشمام اسانس طبع لیمو شیرین کاهش یافت (05/0p<).

مشخص شد که میانگین نمرات پس آزمون گروه مداخله برای STAS، زیربعد شناختی و TAS کمتر از گروه کنترل بود.

جیوه، (قدیمی‌تر: ژیوه)یا سیماب نام یک عنصر شیمیایی با نماد Hg و عدد اتمی ۸۰ است. جیوه در زبان فارسی به معنی زنده است و نام آن در برخی زبان‌های دیگر نیز نقرهٔ زنده معنی می‌دهد. واژه سیماب، از سیم به معنی نقره و آب تشکیل شده‌است.

میانگین نمرات پس آزمون زیربعد فیزیولوژیکی در گروه مداخله نیز به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. نتیجه گیری شد که اسانس لیمو اضطراب امتحان را تا 43.3 درصد کاهش می دهد.

لیمو

نتیجه

اسانس لیمو در کاهش اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری موثر بود.

پوشیدن لباس کردی دخترانه یکی از رسوم بسیار زیبای اقوام کرد است. با توجه به اینکه لباس کردی زنانه از پارچه‌های متنوعی از جمله تور، حریر، ساتن، مخمل و دیگر پارچه‌های سنگ دوزی شده و نگین دار تهیه می‌شود، این لباس را می‌توان در موقعیت‌های مختلف رسمی و غیر رسمی پوشید.

اضطراب امتحان یک وضعیت با جنبه های شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی است و منجر به احساسات ناخواسته و مزاحم در طول آزمون می شود.

38 می تواند مهارت های تفکر سالم و حافظه مورد نیاز برای مطالعه موثر و همچنین ادراک ذهنی مورد نیاز برای موفقیت در آزمون را مختل کند.

شما می توانید با فرستادن یک متن تشکر در ارتباط با مقاله نویسندگان این مقاله را شادمان نمایید با تشکر.

 • منابع:
  1. Effectiveness of lemon essential oil in reducing test anxiety in nursing students
 • تبلیغات: 
  1. این ترفندها رو برای رسیدن به ثروت آفرینی بکار بگیرید
  2. رونمایی از کفش ورزشی که قابلیت پرش دارد!
  3. پنج گونه اهلی فلفل دلمه ای و نگهداری پس از برداشت
  4. پیرترین مورچه زنده دنیا کشف شد!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.